𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐖𝐢𝐬𝐞 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝟐 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑

"Tri thức và chuyên môn không phải là vũ khí để sử dụng. Chúng là tài nguyên để chia sẻ - Adam Grant”

𝐾𝑛𝑜𝑤𝑙𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑡 𝑤𝑒𝑎𝑝𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑜 𝑤𝑖𝑒𝑙𝑑. 𝑇ℎ𝑒𝑦 𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 - 𝐴𝑑𝑎𝑚 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑡

⭐ 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐖𝐢𝐬𝐞 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝟐 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑 vừa qua không chỉ là dịp để những con người đồng chí hướng được gặp gỡ và giao lưu cùng nhau, mà còn là cơ hội để Bạn cập nhật những thông tin và tri thức quý báu từ các diễn giả và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sức khỏe và kinh doanh.

Có thể Bạn đã cập nhật được thông tin mới nhất về những phát triển trong lĩnh vực sức khỏe, tư duy mới để phát triển bản thân và doanh nghiệp của mình tốt hơn, hay rất nhiều thông tin giá trị khác để phát triển một cuộc sống thịnh vượng đã được chia sẻ tại sự kiện.

💪 Thế nhưng 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐫𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 không dừng lại ở việc biết đến và tiếp thu cho riêng mình, mà còn nằm ở việc tri thức ấy được lan tỏa như thế nào.

Vì thế, hãy mang những tri thức, những trải nghiệm, những giá trị Bạn có được khi đồng hành cùng LifeWise trao đến nhiều người hơn nữa. Bởi vì, đôi khi chỉ cần một cơ hội Bạn trao đi, cũng có thể giúp thay đổi cả một cuộc đời.

Viết bình luận