Thủ tướng yêu cầu giám sát việc lập hóa đơn điện tử tại cửa hàng xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1123, yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Đặc biệt giám sát, tăng cường kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Tại công điện 1123 ngày 18.11.2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai ngay các giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để giám sát chặt chẽ, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử.

Đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu giám sát việc lập hóa đơn điện tử tại cửa hàng xăng dầu - Ảnh 1.

Việc áp dụng hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo phản ánh của doanh nghiệp là không cần thiết vì cuối ngày có hóa đơn bán lẻ gộp...

ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngoài ra, Công điện cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử, nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế về nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế. Tuyên truyền, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Khẩn trương hoàn thiện, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin đối với hóa đơn điện tử, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử trên cả nước được thông suốt, thuận lợi. Xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu lớn về hóa đơn điện tử; áp dụng công nghệ, phân tích dữ liệu phù hợp để quản lý rủi ro, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi giả mạo, gian lận về hóa đơn điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý thuế.

Bộ Công an chủ trì việc kết nối dữ liệu dân cư với các cơ quan thuế và các cơ quan quản lý thuế, các địa phương để phối hợp phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không thực hiện hóa đơn điện tử. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số đã được quy định tại Chiến lược chuyển đổi số quốc gia; kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các bộ, ngành; đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu hộ tịch, thuế, ngân hàng, viễn thông...

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh thành phố quán triệt quan điểm và trách nhiệm về chuyển đổi số tại địa phương, trong đó xác định việc áp dụng hóa đơn điện tử là một trong các giải pháp bắt buộc rất quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, nhất là đối với các hóa đơn điện tử về điện, xăng dầu…

Theo quy định tại khoản 1, điều 90, luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử thì khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ.

Công điện nêu việc thực hiện quy định trên trong thời gian qua được cơ quan thuế triển khai đồng bộ trên cả nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế và thực hiện thành công chiến lược Chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, doanh nghiệp chưa triệt để sử dụng hóa đơn điện tử, còn hiện tượng phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn điện tử bất hợp pháp nhằm trục lợi, vi phạm pháp luật…

Viết bình luận