UIT Car Racing 2023 - Bảng Mở Rộng

Chúc mừng 2 Con QUÁN QUÂN Giải LẬP TRÌNH - UIT Car Racing 2023 - Bảng Mở Rộng.

Ba, Mẹ con lái xe dịu dàng, khiêm tốn, dễ thương, mà sao con Car Racing chi vậy , Gen của ai đây koan

Lớp 10 mà dám ghép đội với anh lớp 12 tham dự giải sinh viên mở rông và giật giải nhất luôn. Mạnh!

Có thưởng nhé con

Viết bình luận